Friday, October 21, 2011

SOALAN-SOALAN FORUM KRT 3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH

FORUM 1

Sebagai seorang guru dan juga seorang pelajar yang sedang mengambil PJJ, apakah cabaran yang bakal anda hadapi sepanjang pembelajaran kelak? Apakah strategi pembelajaran yang digunakan dalam membantu pembelajaran sebagai pelajar PJJ?


FORUM 2

Adakah dengan kehadiran laman web sosial yang lebih berpengaruh seperti Facebook dan Twitter akan meninggalkan kesan kepada aplikasi forum, emel dan ruang sembang dari segi penggunaannya dalam P&P? Bincangkan.

FORUM 3

Bincangkan dengan jelas kesan baik dan buruk perkembangan aplikasi ICT terkini yang dapat digunakan dalam proses P&P.~~ SELAMAT BERFORUM ~~

No comments:

Post a Comment