Thursday, November 3, 2011

SERUAN HAJI

Panggilan~Nyaبسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum...

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah, kurnia dan izin~Nya dapat kita bersua lagi dalam ruang yang tanpa batas ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad s.a.w. serta keluarga Baginda, sahabat-sahabat Baginda dan orang-orang yang mengikuti Beliau sehingga ke hari kiamat.

Rukun Islam kelima adalah menunaikan ibadah haji di Tanah Haram sekali dalam seumur hidup bagi yang berkemampuan. Ibadah Haji umpama sebuah sketsa hari pengadilan akhirat. Kita melepaskan seluruh tanda dan identiti lalu menyelimuti tubuh kita dengan sehelai kain putih sehingga raja dan pengemis kelihatan sama saja. Dalam keadaan ini, seseorang itu menjadi seakan "mati", yakni hidup tanpa kepentingan diri. Kita dilarang memotong tanaman yang hidup, membunuh serangga yang menggiggit, menanggalkan keropeng di tubuh bahkan menyisir rambut.

Di antara perkara simbolik yang dilaksanakan sewaktu ibadah haji ini adalah tawaf, berkumpul bersama-sama di Arafah dan mengorbankan seekor biri-biri demi mengenang pengorbanan putera Nabi Ibrahim. Ibn Arabi mengatakan bahawa makna harfiah haji adalah niat yang sedar untuk melaksanakan ibadah haji pada waktunya yang tertentu. Ketika Allah menyapa Nabi Ibrahim,

...bersihkanlah rumah~Ku untuk mereka yang bertawaf, beriktikaf, rukuk atau bersujud. [ QS Al-Baqarah 2:125 ]

Dia menghubungkan rumah itu, di planet ini pada diri~Nya. Dan ketika Dia berkata,

Rumah (ibadah) pertama yang dijanjikan bagi umat manusia adalah rumah di Bakka.. [ QS Al-Imran 3:96 ]

Dia membangunnya sebagai rumah ibadah pertama dan menetapkannya sebagai sebuah simbol singgahsana~Nya di bumi. Dia menyeru umat manusia untuk mengelilinginya (tawaf) sebagaimana para malaikat mengelilinginya. Namun, tawaf di Kaabah yang dilakukan para muslimin dengan bacaan yang tertentu, yang merupakan suatu penegasan yang tulus terhadap apa yang ada dalam hati mereka, yakni yang telah membersihkan hatinya daripada segala godaan-godaan hidup di dunia ini, adalah suatu ibadah yang lebih tinggi nilainya daripada kesetiaan para malaikat yang juga bertawaf.

Sebagaimana solat dimulai dengan pernyataan "Allah adalah lebih besar," demikianlah ibadah Haji dimulai dengan penyataan kehadiran: "Ya Allah aku datang! Aku di sini dalam ketaatan, sedia menerima perintah~Mu! Tidak ada apa pun selain Engkau, seluruh puji adalah milik~Mu, semua milik~Mu, tiada sekutu bagi~Mu." Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangunkan Kaabah, Allah menyuruhnya mengucapkan kata-kata ini - dan di alam ruh, Allah memperdengarkan kata-kata ini kepada seluruh ruh orang beriman. Dalam zikirnya, jemaah berhaji mengucapkan kalimat-kalimat ini.

Jemaah haji lelaki mengenakan dua lapis kain putih - satu dililitkan di sekitar pinggang, hingga mencapai bahagian bawah lutut, dan satu lapis diselendangkan di bahu untuk menututp tubuh. Jemaah haji wanita pula, juga mengenakan pakaian serba putih, harus tidak menutup wajah. Praktik ini melenyapkan seluruh perbezaan kedudukan dan status sosial serta merupakan sebuah simbol kain kafan.

Pakaian putih ibadah haji tidak dijahit, seolah-olah tidak dicampuri oleh kedua tangan manusia. Ia milik Allah, yang dengannya keaiban manusia dapat ditutup dan yang melindungi setiap sesuatu yang dari larangan Allah dan dari godaan-godaan jasmaniah.

Pada akhir ibadah haji, di Mina setiap hari selama tiga hari, jemaah haji melemparkan tujuh butir batu pada syaitan. Manusia mengenal Tuhannya melalui tiga aspek~Nya: tindakan-tindakan~Nya, sifat-sifat~Nya dan wujud~Nya. Tiga hari mewakili tiga keadaan ini. Tujuh batu mewakili tujuh dosa yang lebih besar: ujub, sombong, munafik, dengki, amarah, keburukan, cinta harta dan cinta tahta. Jadi, pada hari pertama, kita melepaskan dosa-dosa ini dari perbuatan-perbuatan kita; pada hari kedua, dari watak kita; pada hari ketiga, dengan mengagungkan rahsia Zat Allah, kita melepaskannya dari wujud diri kita.

Akhirnya bersih, di tempat yang disebut Mina, yang bererti "Harapan" dan "Tujuan", kita menyelesaikan ibadah haji dan kembali ke "dunia". Dan kemudian kita cuba melakukan apa yang benar, dan mewujudkan apa yang menjadi tujuan kita dicipta.

Wallahu'alam...

Selamat Menyambut Hari Raya Eidil Adha, Maaf atas segala silap dan salah saya..
Semoga Allah SWT mengurniakan umat Islam di serata dunia kepada kefahaman dan penghayatan Islam yang hakiki, membentuk kekuatan Iman, aqidah, kesatuan dan ukhuwwah. Dan Moga Allah SWT mengurniakan kepada mereka yang sedang mengerjakan haji mendapat Haji yang mabrur.

No comments:

Post a Comment