Wednesday, November 9, 2011

KEMAHIRAN MEMBACA

Kemahiran yang digunakan semasa membaca
Proses membaca dibahagikan kepada tiga peringkat yang utama. Peringkat-peringkat itu dinyatakan seperti berikut.

i. Sebelum membaca:
• Menentukan bahan yang akan dibaca
• Menentukan cara bahan disusun
• Menentukan perkara yang perlu diingati daripada bahan
• Tujuan membaca

ii. Semasa membaca
• Mengenal pasti isi-isi penting
• Mengenal pasti pola pemikiran penulis
• Menghubungkan idea-idea
• Meramal apa yang akan berlaku
• Menghubungkan idea penulis dengan maklumat yang sudah diketahui

iii. Selepas membaca
• Mengenal pasti tujuan penulis
• Menganalisis teknik dan bahasa penulis
• Menilai kecekapan dan kewibawaan penulis
• Menyoal soalan kritis
• Menilai sifat dan jenis bukti yang digunakan oleh penulis

No comments:

Post a Comment