Wednesday, November 9, 2011

TEKNIK MEMBACA

Teknik Membaca SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-Review)
Teknik membaca ini meminta pembaca membuat analisis mendalam tentang bahan yang dibaca. Teknik membaca SQ3R adalah teknik yang amat berkesan untuk pembelajaran bahasa. Langkah-langkah membaca menggunakan teknik membaca SQ3R:

• Lihat tajuk utama sepintas lalu bagi melihat idea keseluruhan.
• Tukarkan tajuk utama menjadi soalan.
• Baca keseluruhan bahagian bagi mendapatkan jawapan.
• Selepas membaca petikan, susun idea dan isi penting dengan bimbingan guru.
• Menyebut tajuk utama bagi setiap bahagian, perenggan melalui ingatan bagi menjawab soalan.

Secara umumnya teknik membaca SQ3R memerlukan keupayaan pelajar menggunakan mindanya secara optimum. Kesimpulannya, teknik membaca SQ3R dapat membantu pelajar menggunakan kemahiran berfikir terutama bagi memahami teks yang dibaca.

No comments:

Post a Comment